09.októbra 2016, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce

Propozície behu

Online registrácia na: http://jesennybeh.preteky.com/registracia.html

Posted by Martin Macko on 20. september 2016
©2016 Vytvoril Martin Macko pre AC Michalovce | Michalovské noviny